Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Dotaz na situaci čtyř zaměstnanců

Vloženo: 10.05.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den Dostali jsme se s kolegy do situace,že nás přemístily z naších pozic a oborů k cizí firmě,beze smlouvy už měsíc jsme jinde Podle smlouvy máme pracoviště česká republika, po přesunu nám sebrali veškeré benefity a prémie Prosíme vás o právnickou radu jak dál máme postupovat S pozdravem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle zákoníku práce (ust. § 43a) lze zaměstnance přidělit k jinému zaměstnavateli pouze na základě písemné dohody uzavřené se zaměstnancem. V této dohodě  musí být uveden
- název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje,
- den, kdy dočasné přidělení vznikne,
- druh a místo výkonu práce
- doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává.
 
Zákoník práce dále stanoví, že po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.
 
Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli navíc nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.
 
Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.
 

Pokud nedochází ze strany zaměstnavatele k Vašemu přidělení k jinému zaměstnavateli za shora uvedených podmínek, nejste povinen práci u jiného zaměstnavatele vykonávat a naopak máte právo po zaměstnavateli požadovat, aby Vám umožnil vykonávat práci stanovenou v pracovní smlouvě.
 
Pokud by Vám řádně práci neposkytoval, jednalo by se o překážku na straně zaměstnavatele. V takovém  případě by Vám byl stále povinen platit mzdu.
 
Doporučujeme Vám obrátit se žádostí o prošetření postupu zaměstnavatele na oblastní státní úřad inspekce práce. Seznam poboček naleznete na www.suip.cz.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis