Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

dotaz na práci ve svátek

Vloženo: 04.10.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Pracuji jako invalidní důchodkyně v jednom hotelu jako telefonní operátorka. Pracuji nerovnoměrně, někdy i v sobotu, ale nikdy nemám přesčasy a hodiny mám přesně odpracované na kalendářní fond pracovní doby. Pokud jsou státní svátky, zaměstnavatel mi do rozpisu o tento den navýši fond pracovní doby. Prý při nerovnoměrné době pro mě platí fond odpracovaných hodin navýšen o hodiny za svátky. Nevěřím tomu, že je to tak správně, mám vždy fixní plat navýšen jen o příplatek 10% za sobotu nebo neděli. Nevím, proč mám svátek napracovat, když lidé s pravidelnou pracovní dobou ho také nenapracovávají. Na inspektorátu práce mi nedokáží odpovědět, proto se obracím na Vás. Na advokáta jako invalidní důchodkyně nemám finance. Př. červenec 19 dní a 2 svátky, pro mě nutno odpracovat 126hodin (21x6) děkuji za odpověď .

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jsme toho názoru, že postup Vašeho zaměstnavatele není správný. 
 
Zaměstnavatel není (až na pár výjimek) oprávněn nařizovat zaměstnanci práci nad rámec týdenní pracovní doby. 
Máte-li sjednánu zákonnou "stanovenou týdenní pracovní dobu" v délce 40 hodin, mohl by tak učinit pouze v rámci "práce přesčas". Tu lze ale nařídit jen v opravdu výjimečných případech, mezi které rozhodně nepatří "náhradní směna za neodpracovaný svátek".
Pokud máte sjednánu "kratší týdenní pracovní dobu" než je oněch 40 hodin, nelze Vám dokonce práci přesčas vůbec nařídit (viz ust. § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce).
 
A nyní to nejdůležitější: pokud svátek připadá na obvyklý pracovní den zaměstnance (Váš případ) a zaměstnanec tak nemohl pracovat, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku (ust. § 115 odst. 3 ZP).
 
 
Z uvedeného vyplývá, že pokud jste nekonala práci, protože Vám na pracovní den připadl svátek, nemusíte jej rozhodně napracovávat a naopak máte vůči zaměstnavateli nárok za tento neodpracovaný den na náhradu mzdy v plné výši.
 
Závěrem ještě trocha teorie:
- svátek je dle zákoníku práce "dnem pracovního klidu". Slovy zákona: "práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně." (ust. § 91 odst. 2 ZP)
- pokud pracujete v tzv. "nepřetržitém provozu" (vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu), mohl by Vám zaměstnavatel práci o svátku nařídit. I za práci o svátku samozřejmě přísluší náhrada mzdy a navíc nárok na náhradní volno.
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis