Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Dotaz

Vloženo: 10.03.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,ve schránce jsem měla papír že mi bude provedena exekuce za jízdu v MHD bez jízdenky z roku 1998,částka je na 20 tisíc.Tato částka je pro mě jako matku samozivitelku likvidujíci, žiji se synem z rodičovského prispevku, majetek žádný nemám a exekutor přijede 22.3.2017 ke mě domů.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
v první řadě je třeba posoudit, zda již nedošlo k promlčení nároku oprávněného (věřitele) dlužné jízdné exekučně vymáhat. Promlčecí doba činí 10 let ode dne, kdy nabylo vykonatelnosti rozhodnutí (většinou soudu), kterým bylo věřiteli vůči Vám přiznáno právo na úhradu jízdného. 
 
Kdy nabylo dané rozhodnutí (tzv. "exekuční titul") vykonatelnosti, zjistíte z doložky vykonatelnosti, která je vyznačena na takovém rozhodnutí (většinou v pravém horním rohu na úvodní straně rozhodnutí). Nemáte-li  exekuční titul k dispozici, požádatejte o jeho zaslání exekutora, nebo nahlédněte do exekučního spisu, na což máte jako účastník exekuce plné právo.
 
Pokud zjistíte, že již uplynula 10 letá promlčecí lhůta, podejte neodkladně k exekutorovi písemný návrh na zastavení exekuce, a to právě z důvodu promlčení nároku oprávněného exekučně po Vás dluh vymáhat. Pokud exekutor sám návrhu nevyhoví, musí věc předložit exekučnímu soudu. Dokud není o návrhu rozhodnuto, nelze exekuci provádět, tedy např. nelze provést soupis věcí u Vás doma.
 
Pokud nárok oprávněného promlčený nebude, máte možnost podat k exekutorovi návrh na zastavení exekuce z důvodu Vaší nemajetnosti.
 
Takovému návrhu však bude vyhověno jen tehdy, pokud "průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejjích nákladů".
K návrhu přiložte nejen potvrzení o svém měsíčním příjmu, ale i o nákladech na bydlení, návrh doplňte i přehledem plateb za stravu a příp. léky. 
 

 
Na Váš návrh by bylo možné i provedení již nařízené exekuce dočasně odložit. Soud tak může učinit v případě, jestliže jste se bez své viny ocitla přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro Vás nebo pro příslušníky Vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.

 

 
O výsledku řízení o jakémkoliv návrhu, který podátate, budete písemně vyrozuměna usnesením, které Vám bude doručena do vlastních rukou (nemáte-li zřízenu datovou schránku).
 

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis