Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Doprovod rodinného příslušníka k lékaři při pružné pracovní době

Vloženo: 20.07.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den Obracím se na Vás s dotazem týkající se nároku na volno při důležitých osobních překážkách v práci (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) a nároku na náhradu mzdy v případě celodenního doprovodu matky (příp. jiného rodinného příslušníka) k lékaři při pružné pracovní době (volitelná doba od 6. - 8. hod. a od 13. do 18. hod., pevná od 8. do 13.hod.). Můj zaměstnavatel započítává při doprovodu k lékaři nezbytnou dobu na lékařské ošetření ( max. 5 hod) i když si vyžádá doprovod k lékaři celodenní nepřítomnost v zaměstnání. Chtěla jsem se zeptat, zda postup zaměstnavatele při započítávání celodenního doprovodu matky k lékaři při pružné pracovní době v rozsahu 5 hodin je správný, jelikož jsem narazila na jiný právní názor, že při celodenním doprovodu k lékaři náleží náhrada mzdy v délce průměrné směny, protože i u pružné pracovní doby se celodenní překážky v práci platí v délce směny, nikoliv v délce základní pracovní doby stanovené při pružné pracovní době (viz http://www.hledampraci.cz/pracovni-pravo/doprovot-ztp-p-vysetreni.php). Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle ust. § 199 zákoníku práce ve spojení s nařízením vlády č. 590/2006 se doprovod rodinného příslušníka k lékaři považuje za "jinou důležitou osobní překážku v práci". Doprovod k lékaři se však za "důležitou osobní překážku" považuje pouze tehdy, pokud se jedná o vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu, nebo o předem stanovené vyšetření, ošetření nebo léčení a pokud je doprovod nezbytný a uvedené úkony není možné provést mimo pracovní dobu    
 

Dle nařízení vlády se pak k takovému doprovodu poskytne pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den.
 
Náhrada mzdy přísluší doprovodu pouze tehdy, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela.
 

Z citovaného nařízení vlády samozřejmě nijak nevyplývá, že by při celodenní nepřítomnosti zaměstnance z uvedeného důvodu měl zaměstnavatel právo si určit, že zaměstnanci stačilo k doprovodu jen 5 hodin.

 
Jsme toho názoru, že pokud trvala osobní překážka v práci na straně zaměstnance v podobě doprovodu shora uvedených rodinných příslušníků zaměstnance po celý 1 pracovní den, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy za celou neodpracovanou směnu.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis