Zadávání dotazů do poradny je dočasně pozastaveno, na zaslané dotazy Vám nemůžeme odpovědět, děkujeme za pochopení!

 
 
Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v sekci Dokumenty/"Pravidla on-line poradny 2/2013" v levém sloupci, nebo po kliknutí na odkaz.
 
Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Doporučenka úřadu práce

Vloženo: 21.06.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, dostala jsem doporučenku od ÚP na zaměstnání přes pracovní agenturu. Ihned jsem tam volala a informovala se o jakou práci se jedná a další podmínky. Pracovník agentury byl po telefonu velice nepříjemný a proto jsem tam zaslala email spolu se životopisem. Nikdo 2 dny neodpovídal, zaslala jsem opětovně a agentura odpověděla, že nemají čas si se mnou dopisovat, ať přijedu osobně. Na doporučence bylo napsáno v případě zájmu zasílejte životopisy na mail.... ÚP mě chce vyřadit, protože jsem neprojednala doporučenku osobně. Mailovou dokumentaci jsem ÚP doložila.
Jakým způsobem je povinnost projednávat doporučenky?
Mohu dostávat doporučenky na práci, kterou nemohu dle OZZ a lékařské rekomandance vykonávat. ÚP tvrdí, že to posoudí lékař až při vstupní prohlídce.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jako uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci pobočky Úřadu práce jste povinna projednat doporučené zaměstnání se zaměstnavatelem ve lhůtě, kterou Vám stanoví pobočka Úřadu práce. O způsobu takového projednání zákon o zaměstnanosti neříká ničeho, nicméně z podstaty věci vyplývá, že osobní setkání uchazeče a zaměstnavatele bude ve většině případů velmi důležité. Pokud tedy po Vás doporučený zaměstnavatel vyžaduje osobní přítomnosti, jste povinna se k němu dostavit k projednání doporučeného zaměstnání. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
 
 
Co se týče Vaší druhé otázky: jako uchazeč o zaměstnání máte zákonné právo na to, aby Vám byla zprostředkována taková práce, která " odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání." (ust. § 20 odst. 1 písm. d) zákona o zaměstnanosti).
 
Zároveň jste povinna  pobočce Úřadu práce sdělit údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání, příp. sdělit, zda jste osobou se zdravotním postižením. Dále, pokud uplatňujete pracovní omezení ze zdravotních důvodů, jste povinna je doložit lékařským posudkem registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (v případě, že registrujícího poskytovatele zdravotních služeb nemáte, tak posudkem jiného poskytovatele zdravotních služeb).
 
Pokud uvádíte zdravotní důvody, které Vám brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání, nebo v nástupu na rekvalifikaci, jste rovněž povinna se za účelem posouzení svého zdravotního stavu (příp. vydání lékařského posudku) na žádost krajské pobočky Úřadu práce podrobit vyšetření.
Provedení takového vyšetření by mělo předcházet provedení doporučení zaměstnání ze strany Úradu práce.
 
Tým IuRe   

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis