Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

doplnění k předešlým dotazům

Vloženo: 26.06.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Děkuji Vám za odpověď. Měla bych ještě doplňující otázky. Zaměstnavatel se mnou neprojednal náklady na dopravní nehodu do měsíce, ani mě písemně neupozornil jak to bude řešit. U mne doma mi sdělila až po uplynutí toho měsíce, respektive po 36 dnech, že bude chtít 5000kč. 18.6. mi přišla faktura na téměř 17 tisíc. Jak toto řešit? Dnes přišly od ní další pohledávky. Na zaplacení cesty k lékaři služebním autem. , atd. Ale žádná výplata. To vypadá jako když mi každý týden pošle další pohledávky. Na Inspekci práce to dám v každém případě. Děkuji za odpověď Z.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jak jsme uvedli v naší předchozí odpovědi, zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen projednat se zaměstnancem výši požadované náhrady škody a písemně mu ji oznámit. Váš zaměstnavatel tuto svou zákonnou povinnost nesplnil, je tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda mu budete údájnou škodu v jím požadované výši hradit či nikoliv.
To platí o dalších údajných pohledávkách zaměstnavatele vůči Vaší osobě.
 
Pokud byste již nechtěla u tohoto zaměstnavatele dále pracovat, je možné ukončit pracovní poměr kromě výpovědí nebo dohodou uzavřenou se zaměstnavatele ještě "okamžitě" dle ust. § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Tak byste mohla učinit, pokud by Vám nebyla výplata řádně a včas zaplacena do 45 dnů od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž mzda náleží (např. u mzdy za měsíc květen byste takové právo měla, kdyby Vám nebyla mzda vyplacena do 15.7.). Okamžité zrušení pracovního poměru musí být vyhotoveno písemně a musí v něm být důvod zrušení skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným.  Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
 
Tým IuRe
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis