Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Doplatek za sloučení exekucí

Vloženo: 14.07.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, všechny pokuty a exekuce u DPP Praha jsem již cca 3 měsíce zpět uhradil. Největší dluh jsem měl u exekutora Juraje Podkonického, u kterého také na základě mého požadavku proběhlo sloučení exekucí do jedné. Dnes jsem zjistil, že si pan Podkonický cca 3 měsíce po uhrazení celého dluhu naúčtoval ještě cca 50.000 Kč jako nějaký "doplatek za sloučení exekucí". Má na to právo? Nemělo být všechno vyčísleno a započítáno do té jedné sloučené exekuce, která je již uhrazená? Také mi přijde zvláštní, že jsem se o tomto doplatku dozvěděl až tehdy, když mi přišla výplata. Žádný dopis mi domů nepřišel (mám z trvalého bydliště poštu přesměrovanou na přechodné bydliště). Poradíte mi prosím? Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
povinný je v rámci exekučního řízení povinen uhradit nejen původní dluh, ale rovněž náklady exekuce, Vámi nejspíše mylně uváděné jako "nějaký doplatek za sloučení exekucí".
 
Náklady exekuce jsou zejména odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, DPH.
 
Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Tento příkaz vydádá exekutor až poté, kdy je v rámci exekuce vymožen výmáhaný dluh. 
 
Účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů. 
 
Pokud nabude příkaz k úhradě nákladů exekuce právní moc a povinný stanovené náklady exekuce řádně neuhradí, vymůže je exekutor některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky (tedy např. exekučním postižením mzdy povinného).

 
Doporučujeme Vám co nejdříve nahlédnout u soudního exekutora do exekučího spisu za účelem zjištění, jakým způsobem Vám soudní exekutor doručoval příkaz k úhradě nákladů exekuce. Pokud Vám nebyl příkaz řádně doručen, trvejte na řádném doručení příkazu. Poté můžete využít práva podat proti příkazu námitky, bude-li podání námitek důvodné.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis