Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

dlouholeté exekuce

Vloženo: 30.07.2013
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
začala jsem podnikat v roce 1990.Podnikání bylo na fyzickou osobu,tedy mne.Po čtyřech letech agentura krachla a to z různých důvodů,od podvodného jednání jednoho z příbuzných fe firmě, až po nekalých a neetických praktikách některých klientů.Nicméně v té době bylo moje právní povědomí velmi slabé a po krachu mi nezůstali skoro žádné peníze.V průběhu deseti let, co bylo možné bylo mi exekučně zabaveno / moc toho ale nebylo,kvůli nemajetnosti/.V současné době se vynořují opět nové exekuce,odprodané původními exekutory.Je pravdou,že jsem od té doby nenabyla skoro žádný majetek a jsem na hranici životního minima,nicméně něco umím a ráda bych začala znovupodnikat.Chtěla bych však míti jasno v starých záležitostech.Bohužel je to už spousty let a tak skutečně nevím, které závazky jsou již promlčeny.Ani nevím kolik tedy exekucí je prozti mě vedeno.Potřebovala bych tyto informace získat,měla bych zájem i o sloučení případných exekucí a pokud jsou ještě oprávněné, situaci řešit.Uvažovala jsem i osobním bankrotu, ale bohužel mé dluhy jsou z podnikání a na toto se prý tato možnost nevztahuje.Dále se chci zeptat,jest-li mi může exekutor zabavit věc nezbytnou pro mé další podnikání, myslím tím počítač, a základní vybavení.
Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
promlčení představuje institut marného uplynutí lhůty, kdy právě toto uplynutí vede k nemožnosti vymoci si daný nárok u soudu. Obecně lze konstatovat, že promlčecí lhůta dle občanského zákoníku je tříletá, dle obchodního zákoníku pak čtyřletá. K otázce „promlčení exekuce“ je nutné si uvědomit, že pokud bývá nárok žalovaný před soudem, je soudem v některých případech přiznán. Od doby právní moci rozsudku (platebního rozkazu) je pak promlčecí lhůta pro vymáhání exekucí desetiletá. Zda jsou nároky vůči Vaší osobě promlčené či nikoliv už musíte seznat podle doby, kdy mělo dojít k úhradě a odkdy bylo také možné soudní vymáhání nároku.

Seznam pravomocných exekucí je veden v Centrální evidenci exekucí. Pro ještě ne-exekuované dluhy není vytvořen žádný centrální registr, kde by bylo možno zjistit, zda dluh existuje či nikoliv.

Věci, které nepodléhají exekuci, jsou obecně vymezeny ustanovení § 322 OSŘ. Z exekuce jsou vyloučeny zejména věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů a věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Pokud je dlužníkem podnikatel, tak jsou dle § 322 odst. 3 OSŘ z exekuce vyloučeny rovněž i věci, které dlužník nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Avšak v případě, kdy na těchto věcech vázne ve prospěch oprávněného zástavní právo, pak i tyto předměty exekuci podléhají.

S pozdravem,
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis