Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

ČP

Vloženo: 09.07.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, od 1.září 2010 do 28. února 2011 jsem pracoval jako OSVČ pro Českou pojišťovnu jako výhradní pojišťovací agent. Začátkem dubna t.r. mi přišel doporučený dopis z advokátní kanceláře s dlužnou částkou za storna smluv a datem splatnosti, na který jsem zprvu reagoval odporem. Druhý dopis z této advokátní kanceláře mi odpor zamítl z neznámých důvodů a urgoval opět zaplacení dlužné částky. Odpověděl jsem proto, že si nejsem žádného dluhu vědom a že chci všechny podklady, na základě kterých bylo o dlužné částce rozhodnuto, popř. dokumenty k nevyzvednutým poštovním zásilkám a urgencím ze strany České pojišťovny. Až do této doby jsem totiž Českou pojišťovnou o žádném dluhu nebyl informován. A na tento můj požadavek mi bylo písemně sděleno, že věc se bude projednávat u Pražského Obvodního soudu a podklady pro řízení jsou k nahlédnutí v advokátní kanceláři, kde mimo jiné nejsou moc ochotni. Žádám Vás tímto o radu, jak dále postupovat. Děkuji a jsem s pozdravem J.D.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže jste podal odpor a zaslal jej na příslušný soud (nepostačuje pouze zaslání do advokátní kanceláře), má tento úkon za následek úplné zrušení platebního rozkazu, který soud v dané věci vydal. Soud v této věci poté nařídí ústní jednání (za předpokladu, že nebudete souhlasit s projednáním a rozhodnutím věci bez nařízení jednání nebo dluh písemně neuznáte).  
 
Před soudním jednáním doporučujeme nahlédnout do spisu, což můžete učinit buď v advokátní kanceláři, jak Vám bylo nabídnuto, nebo přímo na obvodním soudu, který spor projednává a seznámit se s obsahem spisu. U soudu máte právo si listiny ze spisu okopírovat (např. osobně nafotit na fotoaparát, případně Vám je za poplatek zkopíruje úřednice soudu). Taktéž prostudujte veškeré smlouvy a korespondenci, které k dané věci doma máte.
 
U soudního jednání (případně i předtím písemně) uveďte veškeré skutečnosti na Vaši obranu a k nim předložte důkazy (k písemnému vyjádření postačí přiložit pouze kopie listin).
 
Jelikož se dle Vámi uvedené doby, kdy jste u České pojišťovny pracoval, zřejmě jedná o dluh staršího data, doporučujeme taktéž z důvodu procesní jistoty vznést námitku promlčení (opět je nutné ji adresovat příslušnému soudu, případně tak učinit osobně u soudního jednání).
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis