Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Částka exekuce

Vloženo: 27.07.2018
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den. Na Exekučním příkazu mám jinou částku, než mi doplnil pan vykonavatel. Kolik mám tedy vlastně zaplatit ? Případně Vám mohu přeposlat. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
přesnou výši vymáhaného dluhu Vám je povinen na Vaší žádost sdělit soudní exekutor, který byl pověřen vedením exekuce proti Vám. Ten by Vám měl rovněž vysvětlit rozpor v částkách.
 
Obecně platí, že závazek vymáhaný v exekuci se většinou skládá z několika položek: jistoty (původní samotný dluh), příslušenství (např. úroky z prodlení), náklady oprávněného v nalézacím řízení, náklady exekuce (ty se dále člení na odměnu exekutora, jeho náklady a náklady oprávněného v exekučním řízení).
Některé položky se během exekučního řízení již nemění, např. jistota nebo náklady oprávněného v nalézacím řízení,  některé se však zvyšují, např. v případě úroků.
 Po zahájení exekučního řízení jste měl od exekutora obdržet Výzvu k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti. V této Výzvě by měla být výše dluhu se všemi jeho podpoložkami vyčíslena, a to ke dni vyhotovení Výzvy.
 Vliv na výši položek dluhu má samozřejmě i skutečnost, zda bylo v exekučním řízení něco vymoženo a na jakou část dluhu bylo vymožené plnění započítáno.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis