Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Částečné zastavení exekuce

Vloženo: 22.08.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,můj dotaz směřuje na otázku, zda-li částečně zastavená exekuce může znovu nabít právní moci.Jestli mohu očakávat,že pokud nevyřídím úplné zastavení,tak se exekuce může znovu obnovit? Dekuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
nejdříve je potřeba osvětlit, co vlastně znamená "částečné zastavení exekuce". Jde o situaci, kdy během exekučního řízení vyjde z nějakého důvodu najevo, že vymáhaná povinnost není ve skutečnosti v takové výši, pro jakou bylo exekuční řízení nařízeno (např. vyjde najevo, že dlužník uhradil část dluhu věřiteli ještě před nařízením exekuce). Exekutor, příp. exekuční soud pak vydá usnesení, kterým exekuci částečně zastaví právě co do té částky, do které by již probíhat neměla. Ve zbytku dluhu však již jednou zahájená exekuce běží i nadále, exekutor tedy i nadále pokračuje ve vymáhání zbytku dluhu některým ze zákonných způsobů provedení exekuce, nic se "neobnovuje" ani nenabývá "znovu právní moci".
 
Jiný případ je, pokud dojde k úplnému zastavení exekučního řízení (důvody pro zastavení jsou uvedeny v ust. § 268 občanského soudního řádu). Tehdy exekutor již v nařízené exekuci pokračovat nemůže a pokud by věřitel chtěl exekuční řízení znovu zahájit, musí podat nový návrh na zahájení exekuce a exekutor musí být znovu exekučním soudem pověřen k provedení exekuce. 
 
Závěrem upozorňujeme, že vymáhanou povinnost lze po povinném exekučně vymáhat pouze 10 let ode dne, v němž mohlo být právo vymáhat uplatněno poprvé, tedy 10 let ode dne, v němž exekuční titul (zpravidla rozhodnutí soudu) nabyl tzv. vykonatelnosti. Po uplynutí 10 leté lhůty může sice exekutor pokračovat v provádění exekuce, ale jen do té doby, dokud povinný neuplatní námitu promlčení a exekuce bude pak z toho důvodu zastavena.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis