Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

čas započítaný do pracovní doby

Vloženo: 01.11.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Prosím o upřesnění - nastupuji jako obsluha čerpací stanice ve 2směnném provozu. Pracovní doba je 5-14 a 14-23. Zaměstnavatel požaduje nástup ve 4:30 a 13:30 ale započítává pouze 8,5 hodiny za směnu. V půlhodině před otevřením Benziny již probíhá práce pro zaměstnavatele - příprava stojanů, mycích prostředků, kasy apod. Také mi bylo řečeno, že žádné příplatky za SO,NE a svátky nedávají. Směny jsou nepravidelné, dle rozpisu, který je k dispozici na další měsíc do 20.v měsíci předešlém. Jak by to celé mělo vypadat, aby to bylo dle zákona? Moc Děkuji!

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jakákoliv činnost zaměstnance konaná pro zaměstnavatele v rámci pracovního vztahu je výkonem práce započítávaným do pracovní doby, neboť dle ust. § 78 zákoníku práce "pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele".
 
Navíc pro Vás jako zaměstnance ve dvousměnném režimu platí snížená celková týdenní pracovní doba ve výši 38,75 hodin týdne (ust. § 79 odst. 2 písm. c) zákoníku práce).
 
Co se týče práce konané v dnech pracovního klidu, tu lze nařídit zaměstnanci jen výjimečně (§ 91 zákoníku práce), ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.
 
Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku (§ 118 zákoníku práce).
 
Za dobu práce ve svátek pak přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. (§ 115 zákoníku práce).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis