Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Bratr v exekuci-ohrožuje příbuzné ??

Vloženo: 18.01.2012
Text otázky: 

Dobrý den, bratr je v exekuci.Za trvání manželství udělali s manželkou dluh 1 500 000 kč. Protože ho manželka vyhnala z pronajatého bytu, musí dočasně přespávat u rodičů. Exekutor přišel k rodičům, pravděpodobně jimbratrova manželka uvedla, že tam bratr bydlí, ale veškerý majetek-vybavení bytu- zůstal manželce, bratr má u rodičů jen osobní věci a je u nich zatím dočasně, vlastně na návštěvě. Exekutor sepsal všechen majetek rodičů a nalepil nálepky, chce všechno odvézt. Může jen na základě něčich udání, že se tam momentálně bratr nachází, přijet do bytu rodičů a všechno zabavit ? Musí ho rodiče pustit do bytu ? Mohou se rodiče nějak bránit? děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
exekutor může zabavit pouze ten majetek, který patří povinnému, tj. který patří té osobě, proti níž je exekuce vedena. Exekutor nemůže sepsat všechen majetek, který se nachází v bytě, kde - ať již skutečně nebo jen domněle – bydlí povinný; věci v tomto bytě totiž mohou patřit i jiným osobám, což je ve Vámi zmiňovaném případě navíc zcela jasné (jde přece o byt, kde bydlí především rodiče).
Pokud by exekutor zkoušel zabavit věci, které patří jiné osobě než povinnému, může vlastník této věci podat tzv. žalobu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, viz  § 267 občanského soudního řádu (z. č. 9/1963 Sb., tzv. excitační žaloba). Žaloba na vyloučení věci se podává proti oprávněnému (tedy vůči tomu, u koho má povinný dluh, ne vůči exekutorovi) a je lepší předtím oprávněného vyzvat, aby dal exekutorovi pokyn, aby dotyčný majetek nezabavoval (pokud to oprávněný neudělá, pak Vám budou přiznány náklady řízení u soudu). Žaloba na vyloučení věci se podává u okresního soudu, u kterého je vedena exekuce (tj. který pověřil exekutora provedením exekuce).
 Vedle podání žaloby na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí by se pak Vaši rodiče mohli domáhat i náhrady škody na státu nebo na exekutorovi (zejména tehdy, pokud exekutor věci zabavil, ač musel a měl mít pochybnost, zda ty věci jsou jiné osoby).

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis