Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

bossing nerovné a unfair zacházení

Vloženo: 04.07.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Pracuji jako kantor na stř. škole, která se skládá ze 2 samostatných škol. Máme spol.ředitele, který je charakterní, avšak bezkonfliktní. V té části školy, kde pracuji jsou mými přímými nadřízenými 2 podobné, schopné, ovšem charakterově a managersky problémové osoby-zástupci ředitele. Oba praktikují formy bossingu k osobám, které mají odlišné názory, praktikují nerovný přístup založený na kamarádství, osob.sympatiích a falešné "loyalllitě". Já patřím na černou listinu protože jsem se nebál vyjádřit svůj názor na jejich neprof.přístup či arogantní jednání i v přítomnosti ředitele školy. Opakovaně mi nesdělují důležitá rozhodnutí, vymýšlí důvody pro snižování úvazku ponižují před kolegy apod. Poslední kapkou bylo že jsem se zcela náhodně dozzvěděl den před koncem škol.roku, že se pan zástupce rozhodl vyloučit mne z dálk.studia, kde vedu 2 třídy 1 rok a 2. 3 roky a jellikož je to má třída zbavit mne i třídnictví. Oznámil jsem to tedy řed. školy, který s ním ale opět nechce vstoupit do konfliktu,ač je na mé straně. Zmíněný zástupce na. poradě zamumlal cosi o vnitř.problémech ve. třídě, aby své bezprecedentní jednání zdůvodnil. Pochopitelně žádné nejsou a studentky o jeho krocích rovněž nemají tušení. Vyšlo najevo,že zástupce se mne rozhodl takto potrestat (z uražeené a zhrzené ješitnosti již na podzim za mé oprávněné námitky vůči jeho chování a útokům.Sám totiž býval na škole ředitelem a těžce nese, že byl odstaven od moci a nahrazen jen do pozice zástupce. Jak se lze bránit. Je možné že studentky z mé třídy budou nesouhlasit a požádají ředitele o neuplatnění těchto změn. Já je pochopitelně nehodlám k tak.krokům nabádat, ale mají snad právo na informmaci a společ. rozloučení...Jak ale mohou postupovat aby ředitel provedl revizi toho absurd.rozhodnutí, jak se mohou ony a jak já bránit těmto křivdám? Mimochodem zmíněný pán je alkoholik a nebýt jeho vybud.konexí dávno by své excesy spojené s alkoholem ve výuce neustál. Děkuji za radu obratem, budu Vám velmi vděčný a omlouvám se za délku. Chtěl jsem objasnit situaci detailněji pro Vaši představu Je totiž zřejmé, že jejich motivem je donutit mne k odchidu z celé školy, nejen ponížit..

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
plnou odpovědnost za vedení školy nese její ředitel. Ten by měl zajistit všem svým podřízeným vhodné podmínky pro výkon práce. Pokud není schopen dostát svým povinnostem, asi není tou pravou osobu na svém místě a měl by být zřizovatel školy odvolán, vyhlášen konkurs a vybrán nový ředitel. Máte-li pochybnosti o managerských schopnostech ředitele školy, můžete se samozřejmě obrátit na zřizovatele školy nebo na školní inspekci.
 
Co se týče Vašich rozporů mezi Vámi a zástupcem ředitele, jsou spíše osobního rázu. Máte-li podezření, že je vůči Vám ze strany zaměstnavatele uplatňován bossing nebo jakýkoliv jiný postup mající za následek Vaše nerovné postavení oproti jiným učitelům ve škole, je toto v první řadě nutné řešit s ředitelem školy a pokud by tento byl nečinný, tak se Státním úřadem inspekce práce (www.suip.cz). Bude-li takový postup prokázán, zajisté SUIP Vašeho zaměstnavatele postihne.
 
Tým IuRe 

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis