Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.
 
V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.
 
V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi
 
IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

 

Bonusová mzda za směny o víkendu a svátcích

Vloženo: 28.03.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli mám nárok na navýšení mzdy, když mám směny naplánované na víkendy a v případě měsíce dubna mi směna spadá i na svátek (velikonoční pondělí)? Popřípadě dle jakých zákonů mám na toto nárok a v jaké výši? S pozdravem.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
zákonná úprava odměňování zaměstnance za práci o víkendech a svátcích je obsažena v zákoníku práce, tedy v zákoně č. 262/200 Sb., a to v ust. § 115 a 118.
 

Nárok na mzdu a příplatek za práci o víkendu je speciální nárok  zaměstnance za zásah do jeho volnočasové sféry. Zaměstnanec má tedy na  tyto částky nárok vždy, když pracuje o víkendu, a to bez ohledu na to, jak má rozvrženu pracovní dobu. 

Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci
a) dosažená mzda a
b) příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Zaměstnanec si však se zaměstnavatelem mohou sjednat (většinou v pracovní smlouvě) jinou minimální výši příplatku nebo jiný způsob jeho určení.

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci 
a) dosažená mzda a
b) náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek.

Náhradní volno je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Nicméně zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

Pokud však svátek připadá na obvyklý pracovní den zaměstnance a zaměstnanec tak nemohl pracovat, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Náhradní volno (příp. příplatek) se v daném případě neposkytuje.

 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights
Strašnické divadlo

 AK Rašovský

 

Cannafest.com

ICT Network News  Forenzní DNA servis