la santé financière de la Caisse priligy effets secondaires pilule contraceptive premier mois

15.7.2006 Ústavní stížnost

Právník IuRe podal jménem klientky paní G. ústavní stížnost proti rozhodnutí soudů ohledně exekuce klientky IuRe paní G., v jejímž případě se exekutor Mgr. Roman Vytejček působící na Exekutorském úřadě v Praze 3 svévolně dopustil celé řady nezákonností.
 
Exekutor provádějící vyklizení bytu přistoupil k exekuci v době pracovní neschopnosti klientky, kterou doložila a především si ještě před provedením vyklizení vyčíslil své náklady a odměnu exekuce na téměř 100 000 Kč a aniž klientce možnost podat námitky či zaplatit, ihned prodal její jediný majetek, chatu, na úhradu nákladů exekuce. Na výzvu o nápravu svých pochybení nereagoval, nápravu nezjednala ani Exekutorská komora. Exekutor Vytejček poté doručoval klientce svá rozhodnutí na místa, kde se evidentně nemohla zdržovat (adresa vyklizeného bytu či dokonce v dražbě prodané chaty) a znemožnil jí tak podat proti nim námitky. Soud prvního a druhého stupně při projednávání exekuce chaty tyto jeho praktiky nevzal v potaz s exekuci posvětily. Za obzvlášť šokující považuje IuRe fakt, že soudy ignorovaly zjevné porušení zákona co se týče doručování a nevyvodily z něj závěr, že rozhodnutí exekutora o svých nákladech nejsou řádně doručena a tedy ani pravomocná, nehledě na ostatní nezákonnosti exekutora. Z tohoto důvodu externí spolupracovník IuRe JUDr. Milan Paláček podal proti rozhodnutím obou soudů ústavní stížnost, neboť bylo porušeno právo klientky na řádný proces a na ochranu majetku.
 
Paní G. není klasický případ neplatiče, k exekuci u ní došlo vinou souhry pochybení a právních zmatků. Klientka uzavřela v dobré víře v roce 1994 nájemní smlouvu na obecní byt, tato smlouva byla vinou pochybení Městské části Praha 1 neplatná, neboť dům jež nebyl v době nájmu majetkem městské části, ale restitutenta. Jako osoba bez právního titulu k bytu byla paní G. nařízena exekuce vyklizením. Při něm přišla vinou exekutora i o jedinou možnost jiného bydlení, když její chatu prodal na úhradu své přemrštěné odměny. Paní G. je dlouhodobě nemocná, přičemž její nemoc se díky stresu v její věci zhoršuje. Její příjem činí zhruba 3000 Kč měsíčně a přebývá na ubytovně, odkud může být každou chvíli vystěhována.
 
IuRe uvádí jméno exekutora Mgr. Vytejčka s plným vědomím civilně i trestněprávních důsledků pomluvy, křivého obvinění apod. Všechna tvrzení má IuRe plně podložena a za stávající situace je veřejné upozornění na jeho nelegální způsoby při provádění exekuce jediným prostředkem obrany.

Partneři

 

European Digital Rights

 

 AK Rašovský

 

ICT Network News  Forenzní DNA servis